Valitse sivu

Ihmiset ovat erilaisia ja niin myös palvelutarpeet. Palvelujen yhtenäistäminen ja samat palvelut kaikille on äärimmäisen hieno ja hyvä tavoite, ja ensisijaisena tulisikin pitää ihmisten tasa-arvoisuutta sekä palvelujen saavutettavuutta, mutta kuinka tämä toteutetaan siten, että säilytetään myös kuntakohtaiset, toimivat ja yksilölliset ratkaisut?.

Pirkanmaan kunnat ovat hyvin erilaisia keskenään – lastensuojelussa tai vaikkapa vanhusten hoivassa se, mikä toimii Valkeakoskella, ei välttämättä toimi Tampereella tai Virroilla. Oman haasteensa yhtälöön tuo se, että myös yksilöllisesti tarvitaan joustavia, räätälöitäviä ja monipuolisia palveluja. Tämä voidaan toteuttaa vain, jos palvelutarjonta on monipuolista ja julkinen-, yksityinen ja kolmas sektori toimivat saumattomasti yhteen ja voivat olla yhdessä tasavertaisina palveluntarjoajina. Myös paikallisten ja pienten toimijoiden mahdollisuudet palvelutarjontaan on varmistettava tulevalla hyvinvointialueella.

Aluevaltuustoilla on suuri rooli palvelujen järjestämisessä sekä hyvinvointialueen talouden ohjaamisessa. Aluevaltuustot siis päättävät siitä millaisia palveluja jatkossa Pirkanmaalla on tarjolla. Kattavat, kaikille saavutettavat julkiset palvelut ovat tottakai keskiössä, mutta tärkeää on taata myös vaihtoehtoisia hoitopolkuja sekä tarjontaa koko Pirkanmaan alueella. Tämä vaatii osaamista palveluostoihin, kilpailutukseen sekä tarjouspyyntöihin. Palvelujen järjestämisessä tulisi kokonaisvaltaisesti kiinnittää huomiota alueiden erityispiirteisiin sekä elinvoimaan – ja tätä kautta mahdollistaa parhaat palvelut juuri kyseisen kunnan tai kaupungin asukkaille.

Kuntien ja hyvinvointialueen tulee toimia saumattomasti yhteistyössä. Tämä edellyttää ymmärrystä alueellisista eroista sekä käytännöistä. Se hiljainen tieto, jota löytyy alueen omilta tekijöitä ja toimijoilta, tulee ottaa käyttöön. Hallinnon karatessa laajemmille hartioille tulee tiedon ruohonjuuritasolta ja paikallisilta toimijoilta kulkea esteettömästi ja avoimesti koko organisaatiossa. Tämän mahdollistamisessa ja valvomisessa aluevaltuusto on tärkeässä asemassa.

Aluevaltuustoihin tarvitaan siis monipuolista osaamista – siksi ei ole yhdentekevää miten juuri sinä käytät ääntäsi. Äänestä aluevaaleissa – sinun äänelläsi on parantava vaikutus.

Minna Hölttä

Valkeakosken  kaupunginvaltuutettu, Pirkanmaan maakuntahallituksen jäsen, Pirkanmaan vihreiden puheenjohtaja

Minna Hölttä

Minna Hölttä

En aina ehdi heti vastaamaan, mutta jätä viesti niin palaan mahdollisimman pian.

I will be back soon

Whatsapp